Patentoví zástupcovia


 
Ing. Pavol Tomeš

Email: tomes@tomespatent.sk
Telefón: +421 905 450 753
 
  • Patentový a známkový zástupca
  • Európsky patentový zástupca
  • Európsky známkový zástupca
  • Držiteľ osvedčenia NBÚ so stupňom utajenia dôverné vydaného podľa §26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

 

 
Bc. Pavol Tomeš

Email: palo@tomespatent.sk
Telefón: +421 905 450 754
 
  • Patentový a známkový zástupca

 

 
Mgr. Jela Baloghová

Email: baloghova@tomespatent.sk
 
  • Asistentka patentového zástupcu


Patentoví zástupcovia sú zapísaní v Slovenskej komore patentových zástupcov. Sú oprávnení na zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, pred Európskym patentovým Úradom (EPO) v konaniach o udeľovaní európskych patentov, pred Medzinárodným úradom priemyselného vlastníctva (WIPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v konaniach o ochrannej známke Európskej únie (EUTM).