História

Ing. Pavol Tomeš vykonával činnosť patentového zástupcu od roku 1993, ako fyzická osoba a Bc. Pavol Tomeš vykonával funkciu, ako asistent patentového zástupcu a neskôr, ako patentový zástupca . Od 1.12.2017 vykonávame činnosť v spoločnosti patentových zástupcov. Obchodná  spoločnosť je zapísaná v zozname spoločností patentových zástupcov pod č. 1/14 v Slovenskej komore patentových zástupcov.

Spolu s vlastným kolektívom a s externými subjektmi tvoríme špecializovaný tím, ktorý má dostatočné skúsenosti a prax v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva a s tým spojenými činnosťami.